Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Technologie, Precisielandbouw en Vakmanschap

vr 28 feb 2020

Innovatieve bedrijven introduceren allerlei nieuwe machines en de voorlopers onder de loonwerkers, boeren en tuinders passen al precisietechnieken toe. Universiteiten in de hele wereld doen onderzoek naar precisielandbouw, op agrarische scholen is het een vak waar je les in krijgt, proefbedrijven voeren experimenten uit,  Maar wat is precisielandbouw nou eigenlijk? En hoe gaan nieuwe technologie en vakmanschap hand in hand?

 

De meest gangbare definitie voor precisielandbouw is het op het juiste moment op de juiste plek toepassen van de juiste teeltmaatregel. Beslissingen neem je op basis van harde feiten (data) in combinatie met je vakmanschap. Wie de data juist interpreteert, realiseert een hogere productie op het land en kan ook nog eens flink besparen op meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen. Kortom, meer aardappels, uien en peren en ook nog eens milieuvriendelijker.

Meer dan gps en drones

Precisielandbouw staat nog maar aan het begin, en er moet nog veel worden ontwikkeld. Het gaat niet alleen maar over gps op de trekker, sensoren in de bodem of drones in de lucht. Want om planten heel nauwkeurig de behandeling te geven die ze nodig hebben, komt meer techniek om de hoek kijken, zoals ICT en aangepaste spuit- en bemestingsapparatuur. Toekomstmuziek? Echt niet. Een aantal precisietechnieken zoals bodemscans, gps en gewas-sensing worden al her en der gebruiktWe lichten ze graag even toe.

Meer inzicht in je perceel met een bodemscan

De samenstelling van de bodem is binnen een perceel niet overal hetzelfde. De gehalten aan organische stof en nutriënten kunnen behoorlijk variëren. Ook kan de ene hoek van het perceel vochtiger zijn dan de andere. Met behulp van een sensor die op een trekker wordt geplaatst, kan een bodemscan worden gemaakt. Die scan kan weer worden gebruikt om bijvoorbeeld de kunstmestgift te variëren over het perceel. Een scan geeft meer informatie dan het blote oog van de vakman. Beide waarnemingen zijn van groot belang. Als vakman trek je daaruit conclusies voor het werk.

 

Robottrekker is in opkomst

 Een aansprekend voorbeeld van precisietechniek is de opkomst van de autonoom rijdende trekkers in Nederland. Het zijn voornamelijk compacttrekkers in de fruitteelt. Je mag met dit type trekker overigens niet de openbare weg op, maar alleen gebruiken op eigen terrein.

 

Optimale perceelindelingen met gps

Met behulp van gps kunnen percelen optimaler worden ingedeeld en bewerkt. Iedereen weet dat rijpaden tijdens bewerkingen worden verdicht en dat kost opbrengst. Gps-technieken helpen om de rijpaden zo efficiënt mogelijk in te delen, daarbij rekening houdend met de werkbreedtes van de werktuigen. Gps maakt het ook mogelijk om de trekker volgens een rechte of, als dat vanwege de perceelvorm nodig is, in een kromme lijn te laten rijden. Wie de techniek goed in de vingers heeft, voorkomt ook dat sommige plekken in het perceel twee keer worden bewerkt. Dat scheelt brandstofkosten, tijd en ergernis.

 

Een drone is geen droom meer

Was een drone ooit een droom, tegenwoordig worden ze overal ter wereld ontwikkeld om er bijvoorbeeld kunstmest mee te strooien of er  bestrijdingsmiddelen mee te spuiten.

 

Minder chemicaliën door gewas-sensing

Het is mogelijk om met precisielandbouw het gebruik van chemische middelen te verminderen. Zo zijn er sensoren op de markt die de hoeveelheid biomassa per plant bepalen. Dat heet gewas-sensing. Van de informatie kan handig gebruik worden gemaakt bij bijvoorbeeld loofdoding in aardappelen. Experimenten wijzen uit dat de standaarddosering per hectare met de helft kan worden teruggebracht. Ook bij de mestgift en bijvoorbeeld de bestrijding van schimmels kan sensorinformatie leiden tot lagere giften.

Van theorie naar praktijk

In 2018 zijn zes boeren aan de slag gegaan met precisielandbouw in de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Ze doen geen wetenschappelijk onderzoek, maar experimenteren met machines en technieken. Projectleider van de proeftuin is Corné Kempenaar van Wageningen UR. Hij schat in dat de boeren met plaatsspecifiek doseren van bodemherbiciden, loofdodingsmiddelen en bijvoorbeeld meststoffen gemiddeld zo’n 25% op de giften besparen zonder dat er grote investeringen in techniek tegenover staan. Er zijn echter wel kosten, bijvoorbeeld voor het maken van bodemscans en dronebeelden. De NPPL-boeren zijn ondernemers en vakmensen en maken natuurlijk de rekensom. Precisielandbouw is vaak niet direct winstgevend, zeggen ze na een jaar experimenteren. Dit kan op termijn wel veranderen als de technieken zijn uitontwikkeld. Maar op dit moment is precisielandbouw in de praktijk nog een kwestie van vallen, opstaan en het je eigen maken.

Onbegrensde mogelijkheden

Precisielandbouw is niet alleen een uitkomst voor de akkerbouw en vollegronds groenteteelt. Ook in de rundveehouderij liggen er mogelijkheden. Het gebruik van mest bij de productie van ruwvoer kan bijvoorbeeld veel efficiënter als er gebruik wordt gemaakt van cijfers over de samenstelling van drijfmest, variatie in de bodem en bijvoorbeeld groei van het gewas. Kortom, wie verder kijkt, ontdekt dat de mogelijkheden van de precisielandbouw groot zijn. Al met al kan het werken met nieuwe technieken, in combinatie met je huidige benadering, een nieuw soort vakmanschap opleveren. Je moet wel de tijd nemen om te leren en je te ontwikkelen en dat gaat niet van vandaag op morgen.