E-learning: Leg een bodem onder duurzamer werken - BODEM, BEMESTING EN TEELT

De bodem is onze werkvloer. Of je nu in de agrarische sector, in het groen of in het cultuurtechnisch werk zit. En aan het werken in die bodem gelden steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. Wil je je bodemkennis testen en duurzaam verbeteren? Volg dan de online cursus ‘Bodem, bemesting en teelt’. In deze e-learning worden je met korte films en vragen de grondbeginselen van bodem, bemesting en teelt voor Grond, Groen en Infra uitgelegd.

De e-learning is er voor onderwijs en bedrijfsleven en thuis te volgen voor werkgevers en werknemers. Je kunt voor de e-learning inloggen met een licentie van € 25,00 die je aanvraagt via ggi@agriholland.nl. Wil je de e-learning eerst bekijken voordat je hem koopt? Vraag dan hier een tijdelijke inlogcode aan waarmee je gratis twee weken kennis kunt maken met de e-learning.