Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Werken in de hitte

25 jul
“Wat moet je weten over werken in de hitte.”
wo 25 jul 2018

In het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 6, artikel 6.1 staat beschreven dat het klimaat op de arbeidsplaats niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. De werkgever moet er zoveel mogelijk voor zorgen dat het klimaat zo behaaglijk mogelijk is. Hierbij houdt de werkgever rekening met de werkzaamheden. Als de gezondheid toch in gevaar komt, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Als deze middelen toch schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, moet de werkgever óf de duur van het werk beperken óf het werk frequent laten afwisselen met een verblijf op een koele plek.

Bij te hoge temperaturen kan de werkgever de volgende maatregelen nemen:

  • Aanpassen van het werkrooster (tropenrooster)
  • Extra pauzes inlassen op een koele plaats
  • Extra water en koele dranken verstrekken
  • Uitstel geven voor het zware werk
  • Luchtige kleding verstrekken of adviseren
  • In de schaduw laten werken
  • Platte daken nat maken en nat houden

Als werknemer moet je zorgen dat je voldoende drinkt, beschermende luchtige kleding draagt, een pet of helm met nekflap draagt, je goed insmeert met zonnebrandcrème en een zonnebril draagt om direct zonlicht in de ogen te vermijden.

Als er toch gezondheidsklachten door warmte-uitputting zijn, zoals duizeligheid, hoofdpijn of misselijkheid, moeten deze op tijd bij de werkgever gemeld worden, zodat de werkgever bijtijds maatregelen kan nemen.

Komt u er samen met uw werkgever niet uit of het werken in de hitte nog dragelijk is of welke maatregelen genomen moeten worden, dan kunt u contact opnemen met uw arbodienst of bedrijfsarts. Ook kan contact opgenomen worden met de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie).

In artikel 29 van de Arbowet is bepaald dat als de werkgever geen maatregelen treft, terwijl er wel acuut gevaar dreigt voor de gezondheid of de veiligheid, je het werk mag stilleggen. Geef dan wel meteen aan de werkgever door om welke reden je het werk stillegt (vanwege ondragelijke hitte). Dit mag geen reden voor ontslag zijn.

Als het werk vanwege de hitte niet meer kan worden verricht, moet de werkgever toch het loon doorbetalen. Hij mag de werknemer zo lang ook ander werk binnen het bedrijf laten verrichten.

Lees hier meer over werken bij warme weer.